VILL DU BÖRJA SPELA FOTBOLL ELLER BLI MEDLEM I SOLBERGA BK? ANMÄL DIG HÄR!
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Solberga Bollklubb
Fotboll, glädje och gemenskap


Träningsplanering är ett bredare begrepp än att bara planera träningen.
Många tränares vardag innebär att träningsplaneringen syftar till en träning.
Vi tänker ge några exempel på träningsplanering för de yngsta lagen.

Förberedelse av träning
-Använd cirka 15 - 20 minuter innan samling till att iordningställa träningen.
-Hämta ut nödvändig utrustning (bollar, västar, konor, häckar, m.m.) från förrådet.
-Gör i ordning och märk upp the olika stationerna/övningsområdena (A, B, C, osv).
-För en grupp om 20 spelare kan det vara lämpligt med tre stationer.
-Station A kan exempelvis vara en mindre plan för att spela matcher på.
-En gemensam uppvärmning kan genomföras på station A.
-Station B och C används sedan för olika teknik, skott, eller spelövningar.
-Två grupper (10 spelare) spelar match vid station A.
-Grupp 3 genomför någon övning vid station B.
-Grupp 4 genomför någon annan övning vid station C.
-Efter lagom lång tid ( 5 - 10 min) rotera grupperna mellan stationerna.
-För varje station behövs en instruktör som kan visa spelarna vad de ska göra.
-Varje grupp har också en assistent som hjälper gruppen till rätt station vid rotation och sedan hjälper instruktören vid respektive station.


INLEDANDE SAMLING

Syfte
Inför varje träningspass är det viktigt att du som tränare samlar alla spelare för att:

Hälsa alla välkomna och notera närvaro.

Dela upp hela gruppen i mindre grupper om 4 – 5 barn per grupp.

Dela ut västar och om det behövs hjälpa dem att sätta på västen. Använd en färg per grupp då det underlättar förflyttning mellan stationer vid rotation.

Beskrivning
Samla alla spelare i en halvcirkel framför tränaren.

Spelarna är tysta medan tränaren pratar

Den som vill säga något räcker upp handen och väntar på sin tur att prata.

Instruktionspunkter
Se till att alla spelare känner sig sedda. Hälsa på samtliga gärna genom att skaka hand eller liknande.

Fråga spelarna om de kommer ihåg vad vi gjorde förra gången.

Var kortfattad när du går igenom dagens träningsinnehåll. Påminn i stället spelarna under träningen om vad ni ska göra och varför.

Sitt gärna på knä eller gå ner på huk för att komma i samma höjd som spelarna.

Skapa en positiv miljö på träningen! Det ska vara roligt att vara med!

Tänk på hur du uttrycker dig inför spelarna. Upprepa vikten av att ha rätt utrustning.
Spelarna ska lyssna när du pratar. Be dem att räcka upp handen om de har någonting att fråga.

Röda lyktan stopp

Syfte
Driva bollen, stanna bollen, lekar.

Anvisningar
En spelare är "kullare" (röd spelare i skissen), övriga spelare har varsin boll och utgår från en linje.

Kullaren står med ryggen vänd mot övriga spelare och säger högt: "Röda lyktan stopp". Under tiden försöker spelarna med boll driva så långt framåt som möjligt i ytan. När kullaren har sagt ramsan klart, vänder de sig om. I det läget måste spelarna med boll stå helt stilla. Om kullaren ser att någon av spelarna rör sig eller trillar, måste den personen återvända till utgångspunkten.

Sedan vänder sig kullaren om igenom och säger ramsan osv.

Först över linjen på motsatt sida vinner. Leken fortsätter tills samtliga spelare har tagit sig över linjen på motsatt sida.

Byt kullare når leken är slut och så börjar ni om igen.

Instruktioner
Se respektive hotspot för instruktionspunkter.
Variationer
Öka eller minska ytans storlek.
Byt aktion i respektive hotspot.
Om man som ledare på förhand vet att det är stor spridning på spelarna i laget, låt inte en spelare vara kullare - gör det själv. På så sätt kan man enklare styra leken och exempelvis säga ramsan långsammare om man vill att en viss spelare skall lyckas ta sig över linjen exempelvis.

 

 

Vem är rädd för Vargen

Syfte

Driva, riktningsförändring, stanna bollen, lek, uppvärmning, avslutning.

Anvisningar

Det här är en klassisk uppvärmningsövning med boll som är mycket uppskattad hos spelare i princip alla åldrar. Övningen kan starta på tränarens signal, men med yngre spelare är det roligare att starta övningen med att spelarna i mitten skriker ”Vem är rädd för vargen?”. När spelarna med bollen svarar ”Inte jag!”, börjar övningen. Spelarna försöker nu dribbla bollen från ena sidan till andra utan att ”vargen”, en spelare utan boll i mitten av ytan, bryter försöket. De spelare som ”vargen” bryter för, lägger undan sin boll och hjälper ”vargen” i nästa vända. Övningen är slut när endast en spelare har kvar sin boll, dvs segraren.

Instruktioner

Se respektive hotspot för instruktionspunkter.

Variationer

 • Styr spelarna på vilket sätt de ska driva bollen från ena sidan till den andra.
 • Spelarna får enbart driva bollen med sin svagare fot. 
 • Skapa en yta bakom mållinjen inom vilken spelarna måste stanna bollen för att rundan ska godkännas.
 • Även "vargen" ska ha en egen boll och kulla med den vid fötterna.
 • Byt gärna namn på vargen, i stället för ordet "Vargen" kan ni ha en känd eller populär fotbollsspelare. Om din förening har ett A-lag är ett sätt att knyta ungdomssidan till A-laget, att döpa "Vargen" till någon av spelarna i A-laget.

Stationsövning 2

Teknikbana med skott

SYFTE

Främja koordination och rörelse med skott

ORGANISATION

2 bollar (1 boll vardera mellan de båda konerna efter de låga häckarna)
1 målvakt
2 utespelare
6 st. låga konor
2 st. låga häckar
2 st. käppar
1 teknikstege

GENOMFÖRANDE

Utespelare samlas bakom bakre konen(A)
Spelare springer med hög fart mot en av käpparna (B)
Vid käppen gör spelaren en kroppsfint, fortsätter förbi och hoppar över den låga häcken (C)
Skott direkt i steget (inte stanna för att ta sats) och därefter fortsätter spelaren (inte stanna fört att titta om bollen går i mål) i bollens bana för att sedan svänga in mot teknikstegen (D)
Båda fötterna i varje steg i teknikstegen (E)
Efter teknikstegen rundar spelaren den främre konan (F) och upprepar stegen B-E ovan.

ANVISNINGAR

Här betonar vi fart och tempo
Spelarna ska INTE stanna framför bollen innan skott eller stanna för att titta om bollen går i mål
Målvakt ska försöka rädda skotten och snabbt lägga ut räddade eller insläppta bollar på plats mellan konerna innan utespelare kommit fram till nästa boll - det är tempo för målvakten också.
Byt målvakt efter några gånger så att alla får stå respektive spela ute.

Smålagsspel dubbla mål

syfte 

Genombrott, samarbete, försvarsspel

Anvisning

Spelarna jobbar i par och har 2 stycken mål att försvara. Nu gäller det att samarbeta för att hindra motståndaren, vill man förenkla för ett par kan man ta bort målen och se till att man kommer över linjen för att få poäng.

Kör 2 minuters intervaller

Instruktioner

Se till att uppmuntra genombrott och att man gör sin gubbe/gumma för att få övertag eller bara passa sig förbi sin motståndare.

 

 

Bollstafett 2

Syfte

Bollteknik. snabbhet

Anvisningar

Lag  om 3 - 4 spelare, inte fler eftersom vi inte vill ha köer på träningen.

1 boll per lag.

Använd gärna en befintlig kantlinje av planen för att ställa upp spelarna bakom. Om det inte är möjligt kan man göra en "öppning" (A) varifrån ledet ställer upp bakom.

Placera ut en "rundningskon" (B) cirka en meter framrör ledet. Därefter placerar man ut ytterligare tre konor (C, D och E) med ca 5 m avstånd mellan varje kona - dvs. första konan (C) ska ligga 5 m bortom "rundningskonen" (B). Andra konan (D) placeras 5 m framför första konan (C)... osv. Anpassa avståndet efter ålder så att det inte blir för långt att driva och springa.

Det här är en stafett/tävling som går till på följande sätt:

 • Vid signal driver första spelaren i varje led bollen till första konen (C) och lämnar bollen där.
 • Efter att ha lämnat bollen springer spelaren nu tillbaka utan boll runt "rundningskonen" och tillbaka till första konen (C).
 • Från första konen (C) driver spelare sedan bollen tillbaka och runt "rundningskonen" och därefter vidare till andra konen (D) och lämnar bollen där.
 • Efter att ha lämnat bollen springer spelaren nu återigen tillbaka utan boll runt "rundningskonen" och tillbaka till andra konen (D).
 • Från andra konen (D) driver spelare sedan bollen tillbaka och runt "rundningskonen" och sedan vidare till tredje konen (E) och lämnar bollen där.
 • Efter att ha lämnat bollen vid sista konen (E) springer spelaren tillbaka utan boll, rundar "rundningskonen" och springer tillbaka till tredje och sistan konen (E).
 • Från tredje och sista konen (E) driver spelaren sedan bollen tillbaka och överlämnar den till nästa spelare som väntar i kön.
 • Den spelaren som tar emot bollen upprepar vad föregående spelare har gjort medans den som är klar sätter sig ned vid sitt led.
 • Det led där alla sitter ned först vinner stafetten.

Instruktioner

Det här är en övning där  man med fördel visar spelarna hur de ska göra och hjälper dem med instruktioner om vart de ska ta vägen medans spelarna lär sig hur stafetten genomförs.

Bollen ska drivas nära fötterna för bästa kontroll. "NÄRA FÖTTERNA" är ett av nyckelorden som används för de yngsta spelarna i alla varianter av övningar där man tränar på att driva.

Bollen ska stannas vid respektive kon innan spelaren springer tillbaka och rundar "vändningskonen". Om spelarna driver bollen "nära fötterna" är det heller inga problem för dem att stoppa bollen. Om hen däremot sparkar bollen framför sig så är det svårare att stoppa bollen varför spelaren i stället måste springa förbi konen man skulle stanna vid för att hämta bollen. 

SAMLING EFTER TRÄNING
Syfte

Avsluta träningspasset, Få spelarna att känna sig sedda, Summera dagens träning tillsammans med spelarna, Skapa en positiv miljö så att spelarna känner sig motiverade att komma till nästa träningspass.

Beskrivning

Precis som innan ett träningspass är det också viktigt att efter träningen samla ihop gruppen. Dels är det en markering för spelarna att träningen är slut nu. Det är också en möjlighet för dig att tillsammans med spelarna summera dagens träning. Vad har varit bra? Vad kan vi göra bättre? Ställ gärna öppna frågor till spelarna så att de ges möjlighet till att reflektera och utvärdera tillsammans med dig och hela gruppen.

Nu får du också möjligheten att koppla ihop det du sa på samlingen före träningen. Hann vi med att träna på allt som vi sa innan träningen? Är det någonting som spelarna ska träna på hemma tills nästa gång ni ses?

Efter samlingen:

Stanna gärna kvar några extra minuter efter samlingen för att ge föräldrar och spelare möjlighet till att prata lite extra med dig om det behövs.

Efter samlingen: Se till att det inte bara är du som bär iväg materialet dit det ska efter träningen, fostra in ett ansvar så tidigt som möjligt hos spelarna att göra det!

Variationer

Variera längden på dina samlingar. Om du vanligtvis har lite längre samlingar, variera med att ha en lite kortare och vice versa.

 
FACEBOOK
ENENDA
TWITTER
SPONSORER