VILL DU BÖRJA SPELA FOTBOLL ELLER BLI MEDLEM I SOLBERGA BK? ANMÄL DIG HÄR!
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Solberga Bollklubb
Fotboll, glädje och gemenskap

Knatteboll 3

Träningsplanering är ett bredare begrepp än att bara planera träningen.
Många tränares vardag innebär att träningsplaneringen syftar till en träning.
Vi tänker ge några exempel på träningsplanering för de yngsta lagen.


Förberedelse av träning
-Använd cirka 15 - 20 minuter innan samling till att iordningställa träningen.
-Hämta ut nödvändig utrustning (bollar, västar, konor, häckar, m.m.) från förrådet.
-Gör i ordning och märk upp the olika stationerna/övningsområdena (A, B, C, osv).
-För en grupp om 20 spelare kan det vara lämpligt med tre stationer.
-Station A kan exempelvis vara en mindre plan för att spela matcher på.
-En gemensam uppvärmning kan genomföras på station A.
-Station B och C används sedan för olika teknik, skott, eller spelövningar.
-Två grupper (10 spelare) spelar match vid station A.
-Grupp 3 genomför någon övning vid station B.
-Grupp 4 genomför någon annan övning vid station C.
-Efter lagom lång tid ( 5 - 10 min) rotera grupperna mellan stationerna.
-För varje station behövs en instruktör som kan visa spelarna vad de ska göra.
-Varje grupp har också en assistent som hjälper gruppen till rätt station vid rotation och sedan hjälper instruktören vid respektive station.

INLEDANDE SAMLING

Syfte
Inför varje träningspass är det viktigt att du som tränare samlar alla spelare för att:

Hälsa alla välkomna och notera närvaro.

Dela upp hela gruppen i mindre grupper om 4 – 5 barn per grupp.

Dela ut västar och om det behövs hjälpa dem att sätta på västen. Använd en färg per grupp då det underlättar förflyttning mellan stationer vid rotation.

Beskrivning
Samla alla spelare i en halvcirkel framför tränaren.

Spelarna är tysta medan tränaren pratar

Den som vill säga något räcker upp handen och väntar på sin tur att prata.

Instruktionspunkter
Se till att alla spelare känner sig sedda. Hälsa på samtliga gärna genom att skaka hand eller liknande.

Fråga spelarna om de kommer ihåg vad vi gjorde förra gången.

Var kortfattad när du går igenom dagens träningsinnehåll. Påminn i stället spelarna under träningen om vad ni ska göra och varför.

Sitt gärna på knä eller gå ner på huk för att komma i samma höjd som spelarna.

Skapa en positiv miljö på träningen! Det ska vara roligt att vara med!

Tänk på hur du uttrycker dig inför spelarna. Upprepa vikten av att ha rätt utrustning.
Spelarna ska lyssna när du pratar. Be dem att räcka upp handen om de har någonting att fråga.

Röda lyktan stopp
Syfte
Driva bollen, stanna bollen, lekar.

Anvisningar
En spelare är "kullare" (röd spelare i skissen), övriga spelare har varsin boll och utgår från en linje.

Kullaren står med ryggen vänd mot övriga spelare och säger högt: "Röda lyktan stopp". Under tiden försöker spelarna med boll driva så långt framåt som möjligt i ytan. När kullaren har sagt ramsan klart, vänder de sig om. I det läget måste spelarna med boll stå helt stilla. Om kullaren ser att någon av spelarna rör sig eller trillar, måste den personen återvända till utgångspunkten.

Sedan vänder sig kullaren om igenom och säger ramsan osv.

Först över linjen på motsatt sida vinner. Leken fortsätter tills samtliga spelare har tagit sig över linjen på motsatt sida.

Byt kullare når leken är slut och så börjar ni om igen.

Instruktioner
Se respektive hotspot för instruktionspunkter.
Variationer
Öka eller minska ytans storlek.
Byt aktion i respektive hotspot.
Om man som ledare på förhand vet att det är stor spridning på spelarna i laget, låt inte en spelare vara kullare - gör det själv. På så sätt kan man enklare styra leken och exempelvis säga ramsan långsammare om man vill att en viss spelare skall lyckas ta sig över linjen exempelvis.

Stöka till och städa upp

Syfte
Uppvärmning, avslutning på träningen, lek, kull.
Anvisningar
Övningen kan genomföras på flera olika sätt – antingen delar man in gruppen i två lag, där det ena laget ska ”Stöka till” i ytan genom att vända konorna upp och ned och det andra laget ska ”städa” ytan genom att vända konorna rätt igen.

Ett annat sätt att organisera övningen på är att gå ihop två och två, där den ena spelaren hela tiden städar upp efter samma person.

Spelarna byter uppgifter efter exempelvis 30 sekunder.

Instruktioner
Se respektive hotspot för instruktionspunkter.

Variationer
Öka eller minska ytans storlek.
Byt aktion i respektive hotspot.
Minska eller öka antalet spelare i ytan.
När du visslar en gång får spelarna bara vända på de gula konorna, när du visslar två gånger får spelarna bara vända på de röda konorna.

Stationsövning 2

Teknikbana med skott

SYFTE

Främja koordination och rörelse med skott

ORGANISATION

2 bollar (1 boll vardera mellan de båda konerna efter de låga häckarna)
1 målvakt
2 utespelare
6 st. låga konor
2 st. låga häckar
2 st. käppar
1 teknikstege

GENOMFÖRANDE

Utespelare samlas bakom bakre konen(A)
Spelare springer med hög fart mot en av käpparna (B)
Vid käppen gör spelaren en kroppsfint, fortsätter förbi och hoppar över den låga häcken (C)
Skott direkt i steget (inte stanna för att ta sats) och därefter fortsätter spelaren (inte stanna fört att titta om bollen går i mål) i bollens bana för att sedan svänga in mot teknikstegen (D)
Båda fötterna i varje steg i teknikstegen (E)
Efter teknikstegen rundar spelaren den främre konan (F) och upprepar stegen B-E ovan.

ANVISNINGAR

Här betonar vi fart och tempo
Spelarna ska INTE stanna framför bollen innan skott eller stanna för att titta om bollen går i mål
Målvakt ska försöka rädda skotten och snabbt lägga ut räddade eller insläppta bollar på plats mellan konerna innan utespelare kommit fram till nästa boll - det är tempo för målvakten också.
Byt målvakt efter några gånger så att alla får stå respektive spela ute

SMÅLAGSSPEL 3 MOT 3
Syfte

Spelet syftar till att träna på både anfallsspel och försvarsspel.

DRAKSKATT
Organisation - Anvisning:

Spelarna delas in i lag om 3 – 5 spelare.

Placera varje lag vid varsin kona vid ena kortsidan av planen.

På motsatta kortsidan lägger man ut 15 – 20 bollar i ett mål (Drakens skatt) eller samlat på annat lämpligt sätt.

Två eller flera ledare (B) agerar ”drakar” mellan mittlinjen och de väntande lagen, samt mellan mittlinjen och alla bollarna.

En spelare från varje lag (A) springer samtidigt och ska ta sig förbi ”drakarna” (B) för att hämta en boll (skatt) som hen sedan driver/dribblar tillbaka till eget lag förbi drakarna (C).

När spelaren kommer hem med bollen (D) växlar man med nästa spelare i ledet som springer förbi drakarna, hämtar en boll osv.

Det är inte meningen att drakarna skall stoppa eller hindra spelarna helt från att komma förbi utan att anpassa motståndet/utmaningen efter spelarnas skicklighet – dvs. duktiga och snabba spelare ges mer utmaning.

Spelare som driver boll skall hela tiden ha bollen nära fötterna så att hen har kontroll över den. Drakarna anpassar avståndet beroende på spelarens skicklighet. Cirka 1 – 2 m framför spelaren kan vara ett lagom avstånd. Om spelaren inte driver/dribblar utan försöker komma förbi genom att sparka fram bollen så tar drakarna tillbaka bollen och uppmanar spelaren att ha bollen ”Nära fötterna”. Om spelaren blir stående framför draken så backar draken och uppmanar spelaren att fortsätta framåt.

Fortsätt tills att alla bollar är tagna.

Variation - Evighetsdrakskatt:

Till största del samma som vanlig Drakskatt.

Men lagen placeras vid sidan om varsitt mål i kortänden.

I mitten av planen lägger man ut 15 – 20 bollar.

2 ledare agerar ”drakar” mellan mittlinje och lagen.

En spelare från varje lag springer samtidigt förbi ”drakarna” och hämtar en boll i mitten och driver/dribblar den hem bollen förbi drakarna.

När alla bollar i mitten är slut springer man över och hämtar bollar av det andra laget.

Lagen får inte på något sätt hejda varandra att hämta bollar.

Om man är många spelare så kan man dela upp gruppen i 4 lag som utgår från planens hörn. I ett sådant fall tävlar 4 lag samtidigt.

Efter att bollarna är slut i mitten hämtar man bollar från något av de två andra lagen på motsatta kortsidan – dvs. man hämtar inte bollar på sin egen kortsida utan måste passera drakarna.

Fortsätt så länge alla lag har bollar kvar eller tills att spelarna sprungit nog.

 

SAMLING EFTER TRÄNING
Syfte

Avsluta träningspasset, Få spelarna att känna sig sedda, Summera dagens träning tillsammans med spelarna, Skapa en positiv miljö så att spelarna känner sig motiverade att komma till nästa träningspass.

Beskrivning

Precis som innan ett träningspass är det också viktigt att efter träningen samla ihop gruppen. Dels är det en markering för spelarna att träningen är slut nu. Det är också en möjlighet för dig att tillsammans med spelarna summera dagens träning. Vad har varit bra? Vad kan vi göra bättre? Ställ gärna öppna frågor till spelarna så att de ges möjlighet till att reflektera och utvärdera tillsammans med dig och hela gruppen.

Nu får du också möjligheten att koppla ihop det du sa på samlingen före träningen. Hann vi med att träna på allt som vi sa innan träningen? Är det någonting som spelarna ska träna på hemma tills nästa gång ni ses?

Efter samlingen:

Stanna gärna kvar några extra minuter efter samlingen för att ge föräldrar och spelare möjlighet till att prata lite extra med dig om det behövs.

Efter samlingen: Se till att det inte bara är du som bär iväg materialet dit det ska efter träningen, fostra in ett ansvar så tidigt som möjligt hos spelarna att göra det!

Variationer

Variera längden på dina samlingar. Om du vanligtvis har lite längre samlingar, variera med att ha en lite kortare och vice versa.

 
FACEBOOK
ENENDA
TWITTER
SPONSORER