VILL DU BÖRJA SPELA FOTBOLL ELLER BLI MEDLEM I SOLBERGA BK? ANMÄL DIG HÄR!
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Solberga Bollklubb
Fotboll, glädje och gemenskap

Knatteboll 1

Träningsplanering är ett bredare begrepp än att bara planera träningen. Många tränares vardag innebär att träningsplaneringen syftar till en träning. Vi tänker ge några exempel på träningsplanering för de yngsta lagen.


Förberedelse av träning
-Använd cirka 15 - 20 minuter innan samling till att iordningställa träningen.
-Hämta ut nödvändig utrustning (bollar, västar, konor, häckar, m.m.) från förrådet.
-Gör i ordning och märk upp the olika stationerna/övningsområdena (A, B, C, osv).
-För en grupp om 20 spelare kan det vara lämpligt med tre stationer.
-Station A kan exempelvis vara en mindre plan för att spela matcher på.
-En gemensam uppvärmning kan genomföras på station A.
-Station B och C används sedan för olika teknik, skott, eller spelövningar.
-Två grupper (10 spelare) spelar match vid station A.
-Grupp 3 genomför någon övning vid station B.
-Grupp 4 genomför någon annan övning vid station C.
-Efter lagom lång tid ( 5 - 10 min) rotera grupperna mellan stationerna.
-För varje station behövs en instruktör som kan visa spelarna vad de ska göra.
-Varje grupp har också en assistent som hjälper gruppen till rätt station vid rotation och sedan hjälper instruktören vid respektive station.

INLEDANDE SAMLING

Syfte
Inför varje träningspass är det viktigt att du som tränare samlar alla spelare för att:

Hälsa alla välkomna och notera närvaro.

Dela upp hela gruppen i mindre grupper om 4 – 5 barn per grupp.

Dela ut västar och om det behövs hjälpa dem att sätta på västen. Använd en färg per grupp då det underlättar förflyttning mellan stationer vid rotation.

Beskrivning
Samla alla spelare i en halvcirkel framför tränaren.

Spelarna är tysta medan tränaren pratar

Den som vill säga något räcker upp handen och väntar på sin tur att prata.

Instruktionspunkter
Se till att alla spelare känner sig sedda. Hälsa på samtliga gärna genom att skaka hand eller liknande.

Fråga spelarna om de kommer ihåg vad vi gjorde förra gången.

Var kortfattad när du går igenom dagens träningsinnehåll. Påminn i stället spelarna under träningen om vad ni ska göra och varför.

Sitt gärna på knä eller gå ner på huk för att komma i samma höjd som spelarna.

Skapa en positiv miljö på träningen! Det ska vara roligt att vara med!

Tänk på hur du uttrycker dig inför spelarna. Upprepa vikten av att ha rätt utrustning.
Spelarna ska lyssna när du pratar. Be dem att räcka upp handen om de har någonting att fråga.

GÅ I FÄNGELSE
Syfte

Uppvärmning, riktningsförändringar, omvärldsuppfattning och samarbete.

Anvisningar

2 - 3 personer (ledare och/eller spelare) har rollen Poliser (A). Övriga spelarna är tjuvar (B).

Två stycken 5 mot 5 mål som ställs mittemot varandra med en liten öppning mellan dem är "Fängelse" (C).

Poliserna kullar tjuvar med handen. Kullad tjuv är fångad och ska gå i fängelse. Övriga tjuvar kan dock befria alla tjuvar i fängelset genom att knacka på fängelset (målen) med handen och säga "Alla tjuvar är fria" (eller något liknande). Då kan alla fångade tjuvar rymma ur fängelset.

Ta kort paus efter någon/några minuters springande och byt poliser så att alla som vill får prova på att vara polis.

Instruktioner

Viktigt att vara tydlig med att ytan har begräsningar som man inte ska springa utanför.

Tipsa gärna barnen om att "kroppsfinta" poliser genom att "Byta riktning". "BYT RIKTNING" är f.ö. en nyckelfras i många av de allmänna bollekarna som syftar till att träna boll- och kroppskontroll (motorik).

TJUV- OCH POLIS
SYFTE

Dribbla och driva boll samt hjälpa varandra inom laget.

GENOMFÖRANDE

Dela upp barnen i grupper om 4 - 6 spelare per grupp och ge varsin grupp en egen färg på västen

Alla spelare har varsin boll

Tre spelare (vuxna vid yngre barn) är poliser (A) övriga är tjuvar

Poliserna ska fånga (kulla) tjuvarna med handen

Fångade tjuvar ställer sig bredbent med sin boll över huvudet

Övriga tjuvar befriar genom att krypa mellan benen på den fångade tjuven

VARIATIONER

Endast tjuvar med samma färg på västen kan befria varandra

Poliser kullar/fångar tjuvar genom att deras boll nuddar tjuven nedanför knäna

Lägg ut 2 - 3 rockringar som är "säkra bon" tjuv som står med foten på sin boll i rockringen kan inte kullas, men kan samtidigt inte stå längre än 10 sek (räkna till 10)

STATIONS TRÄNING 1

 

SKOTT- OCH MÅLVAKTSÖVNING
Syfte

Kombinera skott- och målvaktsträning

Planering

Ett mål

Två koner (ungefär samma bredd som målet) som utgör startposition

5 - 7 konor att göra en dribblingsbana av

Genomförande

En spelare börjar i mål (A) och övriga spelare väntar bakom konerna.

Första spelaren (B) passar (C) ledaren i mitten (D).

Ledaren passar tillbaka (E) och flyttar sig sedan ur skottlinjen (E)

Spelare (B) skjuter på rullande boll (F) och målvakt (A) ska försöka fånga bollen.

Målvakt ska tänka på att hålla händerna så att hen kan skydda ansiktet vid höga bollar.

Målvakt ska även försöka ta kontroll över bollen med händerna, genom att fånga, plocka upp, eller lägga sig på bollen.

Efter skott ställer sig (B) i mål medan (A) dribblar i konbanan (G) och ställer sig sist i ledet.

Nästa spelare efter (B) passar ledaren (C) som passar tillbaka.... osv.

SMÅLAGSSPEL 3 MOT 3
Syfte

Spelet syftar till att träna på både anfallsspel och försvarsspel.

DRAKSKATT
Organisation - Anvisning:

Spelarna delas in i lag om 3 – 5 spelare.

Placera varje lag vid varsin kona vid ena kortsidan av planen.

På motsatta kortsidan lägger man ut 15 – 20 bollar i ett mål (Drakens skatt) eller samlat på annat lämpligt sätt.

Två eller flera ledare (B) agerar ”drakar” mellan mittlinjen och de väntande lagen, samt mellan mittlinjen och alla bollarna.

En spelare från varje lag (A) springer samtidigt och ska ta sig förbi ”drakarna” (B) för att hämta en boll (skatt) som hen sedan driver/dribblar tillbaka till eget lag förbi drakarna (C).

När spelaren kommer hem med bollen (D) växlar man med nästa spelare i ledet som springer förbi drakarna, hämtar en boll osv.

Det är inte meningen att drakarna skall stoppa eller hindra spelarna helt från att komma förbi utan att anpassa motståndet/utmaningen efter spelarnas skicklighet – dvs. duktiga och snabba spelare ges mer utmaning.

Spelare som driver boll skall hela tiden ha bollen nära fötterna så att hen har kontroll över den. Drakarna anpassar avståndet beroende på spelarens skicklighet. Cirka 1 – 2 m framför spelaren kan vara ett lagom avstånd. Om spelaren inte driver/dribblar utan försöker komma förbi genom att sparka fram bollen så tar drakarna tillbaka bollen och uppmanar spelaren att ha bollen ”Nära fötterna”. Om spelaren blir stående framför draken så backar draken och uppmanar spelaren att fortsätta framåt.

Fortsätt tills att alla bollar är tagna.

Variation - Evighetsdrakskatt:

Till största del samma som vanlig Drakskatt.

Men lagen placeras vid sidan om varsitt mål i kortänden.

I mitten av planen lägger man ut 15 – 20 bollar.

2 ledare agerar ”drakar” mellan mittlinje och lagen.

En spelare från varje lag springer samtidigt förbi ”drakarna” och hämtar en boll i mitten och driver/dribblar den hem bollen förbi drakarna.

När alla bollar i mitten är slut springer man över och hämtar bollar av det andra laget.

Lagen får inte på något sätt hejda varandra att hämta bollar.

Om man är många spelare så kan man dela upp gruppen i 4 lag som utgår från planens hörn. I ett sådant fall tävlar 4 lag samtidigt.

Efter att bollarna är slut i mitten hämtar man bollar från något av de två andra lagen på motsatta kortsidan – dvs. man hämtar inte bollar på sin egen kortsida utan måste passera drakarna.

Fortsätt så länge alla lag har bollar kvar eller tills att spelarna sprungit nog.

SAMLING EFTER TRÄNING
Syfte

Avsluta träningspasset, Få spelarna att känna sig sedda, Summera dagens träning tillsammans med spelarna, Skapa en positiv miljö så att spelarna känner sig motiverade att komma till nästa träningspass.

Beskrivning

Precis som innan ett träningspass är det också viktigt att efter träningen samla ihop gruppen. Dels är det en markering för spelarna att träningen är slut nu. Det är också en möjlighet för dig att tillsammans med spelarna summera dagens träning. Vad har varit bra? Vad kan vi göra bättre? Ställ gärna öppna frågor till spelarna så att de ges möjlighet till att reflektera och utvärdera tillsammans med dig och hela gruppen.

Nu får du också möjligheten att koppla ihop det du sa på samlingen före träningen. Hann vi med att träna på allt som vi sa innan träningen? Är det någonting som spelarna ska träna på hemma tills nästa gång ni ses?

Efter samlingen:

Stanna gärna kvar några extra minuter efter samlingen för att ge föräldrar och spelare möjlighet till att prata lite extra med dig om det behövs.

Efter samlingen: Se till att det inte bara är du som bär iväg materialet dit det ska efter träningen, fostra in ett ansvar så tidigt som möjligt hos spelarna att göra det!

Variationer

Variera längden på dina samlingar. Om du vanligtvis har lite längre samlingar, variera med att ha en lite kortare och vice versa.

 
FACEBOOK
ENENDA
TWITTER
SPONSORER