VILL DU BÖRJA SPELA FOTBOLL ELLER BLI MEDLEM I SOLBERGA BK? ANMÄL DIG HÄR!
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Solberga Bollklubb
Fotboll, glädje och gemenskap

15 - 19+ år: Träna för att prestera

Målsättningar

 • Utveckla lagets kollektiva spel utifrån uppfyllande av grundförutsättningarna i anfallsspel och försvarsspel
 • Utveckla förståelsen av begreppen: spelsystem, formation och roller
 • Introducera särskild målvaktsträning
 • Integrera övningar för kondition och styrka med boll i den ordinarie träningen.
 • Verka för en fortsatt stark gemenskap och sammanhållning i lagen.
 • Uppmuntra spelarnas föräldrar till en fortsatt aktiv medverkan i föreningen.
Ledstjärnor
 • Bedriva en allsidig och rolig träning som utvecklar såväl individ som lag.
 • Instruera på ett positivt och uppmuntrande sätt under träning och match.
 • Värdesätta träningsflit och intresse framför ”talang”.
 • Se matchen som ett viktigt träningspass och ett led i spelarnas långsiktiga utbildning.
 • Bedriva verksamheten i en positiv anda med stimulans framför konkurrens.
 • Uppmuntra och arbeta för ett bra föräldraengagemang i laget.
 • Uppmuntra och möjliggöra för barnen att delta i andra idrottsverksamhet utöver fotbollen.

Riktlinjer

 • Ledare med minst Tränarutbildning UEFA D och UEFA C.
 • En ledare med särskilt målvaktstränaransvar som genomfört SvFF Målvakt C.
 • Träningsgrupper om 10 barn per ledare.
 • Om möjligt bedriva verksamheten i separata tjej- och killgrupper
 • Träning två gånger per vecka och 1 ½ timme per tillfälle.
 • 20 – 25 matcher per säsong och inte mer än en match per vecka.
 • Anpassa nivån på träning och match till en för truppen genomsnittlig nivå.
 • Föreningens spel- och lagutvecklingsansvarige stöttar föräldragruppen och de nya ledarna
 • 12 – 15 spelare vid match är lagom. Färre spelare innebär att var och en får mer speltid
Fysiska, kognitiva och sociala förutsättningar
Med ökad erfarenhet av att spela fotboll ökar spelarnas förmåga att samarbeta som ett lag. Puberteten medför att spelaren växer snabbt vilket kan innebära en tillfällig tillbakagång i koordination och bollbehandling. Beroende på ålder när puberteten inträder kan det vara stora fysiska skillnader mellan spelare. Längd och muskeltillväxt kan leda till att spelaren får stora fysiska fördelar i form av ökad styrka och snabbhet jämfört med jämnåriga som ännu inte kommit in i puberteten. Denna fördel är dock bara tillfällig varför dessa spelare behöver stimuleras att utveckla teknik och spelförståelse och undvika att bli beroende av sina fysiska fördelar. Omvänt kan spelare som ännu inte genomgått sin tillväxtspurt behöva extra stöttning och mycket positiv förstärkning för att inte utveckla sämre självförtroende eller tappa motivationen att träna när de jämför sig med fysiskt mer utvecklade spelare.

 

Den kognitiva utvecklingen innebär ett förbättrat konsekvenstänkande vilket medför bättre förutsättningar för att spelaren ska förstå vad som behöver utvecklas på lång sikt. Samtidigt kan det också leda till att spelaren inte vågar prova nya saker eller utmana sig själv på grund av rädsla för att misslyckas. Spelarna bör därför uppmuntras att söka utmaningar och att träna extra på moment som de är mindre bra på för att gynna utvecklingen på längre sikt.

 

Den psykologiska utvecklingen medför att spelarna vill bli mer självständiga och testar gränser vilket ökar kraven på tålamod och förståelse hos ledaren. Skillnaderna i motiv att spela fotboll kan successivt bli mer olika där en del bara vill spela med kompisarna för att det är kul medan andra vill satsa för att bli så bra som möjligt. Motiven för en individ till att spela fotboll kan dock ändras över tid varför stor individuell hänsyn bör tas när det gäller till exempel antal träningar per vecka.

Fysisk utveckling
 • Fysisk skillnad mellan pojkar och flickor börjar ske i samband med tillväxtspurten
 • Tillväxtspurten sker tidigare för flickor, mellan 10 och 14 års ålder, medan pojkarnas tillväxtspurt kommer något senare, i 12–16 års ålder
 • Under denna period kommer det centrala nervsystemet bli nästan fullt utvecklat – vilket innebär att samtliga fysiska kvaliteter är fullt träningsbara:
  • snabbhet,
  • styrka,
  • rörlighet,
  • balans och koordination
 • Förbättrar och fulländar fortfarande sin koordination och sina tekniska färdigheter
 • I samband med tillväxtspurten är det gynnsamt med uthållighetsträning
Psykosocial utveckling
 • Uppfattningsförmågan förbättras
 • Förmågan att utföra flera saker samtidigt förbättras
 • Kan processa mer information på samma gång
 • Abstrakt tänkande utvecklas fullt ut
 • Förstår förhållandet mellan tid och rum
 • Spänningar med vuxna uppstår
 • Sociala interaktioner mellan flickor och pojkar börjar bli viktigt
 • Deltar fortfarande i idrott för att det är roligt, men kan ta det mer seriöst i val av idrott – specialisera sig
Träningsupplägg
Hälften av träningen bör utgöras av spel i olika form med spelövningar som varieras genom att växla mellan spel på små och på stora ytor, med olika antal spelare per lag med fokus på positioner. Sträva efter hög aktivitet, intensitet och många bollkontakter under spelövningar, och växla mellan kortare och längre arbetsperioder. Den återstående hälften bör därutöver fokusera på koordination, rörelse och teknik. Övningarna bör vara enkla och varierande med fokus på grundläggande teknik för passningar, mottagningar, driva/dribbla och skott. Mer komplexa övningar kan med fördel introduceras genom att bryta ned dem i olika delmoment som först tränas separat och därefter succesivt sätts samman. Genomför korta och fokuserade samlingar utan långa och komplicerade muntliga genomgångar av övningar utan. Fokus och positiv återkoppling på prestation och att göra sitt bästa.
Så här spelar vi match
9 mot 9 är ett steg mellan introduktion till en mer lag- och spelorienterad fotboll i spelformen 7 mot 7, och det kollektiva spel som kännetecknar spelformen 11 mot 11. Spelarnas olika fysiska utveckling kan få stora konsekvenser för spelet, och ledaren bör se till att alla spelare är delaktiga.

Genom introduktion av offside-regeln och avskaffande av retreatlinjer blir spelet i 9 mot 9 mer likt 11 mot 11. Vid övergången från 7 mot 7 till 9 mot 9 har spelarna ofta flera års erfarenhet av fotboll och god förståelse för spelet. De har också börjat förstå grundförutsättningarna i anfallsspel (spelbar, spelavstånd, spelbredd och speldjup) och principerna för organiserat försvarsspel (återerövring, förhindra speluppbyggnad samt förhindra och rädda avslut). Spelets skeden och lagdelarna framgår tydligare men det är fortsatt viktigt att poängtera att alla spelare är anfallsspelare när laget har bollen och att alla är försvarsspelare när motståndarna har bollen. Vid anfall försöker laget komma till avslut och göra mål genom spela bollen framåt och förbi en eller flera av motståndarnas lagdelar. Om det är svårt för bollhållare att spela bollen framåt kan bollen spelas bakåt för att vända spelet och därifrån spela framåt.  I försvarsarbetet samarbetar hela laget för tidig återerövring av bollen så högt upp som möjligt för att undgå att hamna i skedet förhindra och rädda avslut.

 

 

Riktlinjer

 • Vi spelar som vi tränar.
 • Låt spelarna ta beslut och lösa matchsituationerna.
 • Fokus på prestation och att göra sitt bästa.
 • Alla uttagna spelar lika mycket.
 • Få avbytare ger alla spelare mycket speltid.
 • Mera fokus på spelarnas position och roller i laget.
 • Ge alla lika uppmärksamhet.
 • Enkla rutiner och korta genomgångar med få och tydliga anvisningar.
 • Positiv feedback och uppmuntran - använd gärna frågeteknik.
 • Betona Fair Play
 
Anfallsspel Försvarsspel 

När vi vinner bollen ställer vi om till anfallsspel.

 

När motståndarna vinner bollen ställer vi om till försvarsspel.
 • Alla spelare deltar i anfallsspelet.
 • Alla spelare deltar i försvarsspelet.
 • Bollhållarens första alternativ är om möjligt att driva bollen mot målet på fri yta med målsättning att göra mål genom att skjuta 
 • Spelare närmast bollhållare sätter press för att försöka erövra bollen.
 • Om fri yta saknas kan bollhållaren försöka att ta sig förbi motspelare genom att t.ex. finta och dribbla eller vända för att komma till fri yta.
 • Övriga spelare kommer på försvarssida (rätt sida) och markerar varsin motståndare.
 • Om det inte är möjligt att gå själv eller komma för kan bollhållaren i stället välja att passa till någon av sina medspelare.
 
Laget
 • Spelbarhet och spelavstånd.
 • Spelbredd och speldjup.
 • Uppspel och uppflyttning.
 • Djupledsspel, spelvändning och väggspel
 • Försvarssida (rätt sida).
 • Täckning.
 • Nedflyttning.
 • Uppflyttning.
Spelaren
 • Driva.
 • Passa.
 • Vända.
 • Ta emot boll.
 • Skjuta.
 • Utmana, finta och dribbla.
 • Bryta.
 • Tackla.
 • Pressa.
 • Markera.
Målvakten
 • Rulla bollen.
 • Kasta bollen.
 • Fånga bollen.
 • Palmning.
 • Slänga sig.
 • Bryta djupledspassning.
Fotbollsfys
 • Koordinationsövningar med och utan boll, stafetter och hinderbanor.
 • Parövningar och övningar med den egna kroppen som belastning.
Fotbollspsykologi
 • Spelare reflekterar över vad hen har lärt sig i samband med träning och match.
 • Göra nästa aktion, t.ex. att spelare fortsätter vara spelbar även i motgång.
 • Spelarna uppmuntrar och berömmer varandra när de är spelbara.
Fasta situationer
Fast situation Offensiv Defensiv
Avspark Anfallare (forward) startar spelet. Samlas i lagdelar.
Inkast Närmaste spelare startar spelet. Markera motståndare.
Hörna Spelare turas om att slå hörnor Markera motståndare

Frispark

Närmaste spelare startar spelet. Spelare turas om att slå frisparkar nära målet. Samla lagdelar på försvarssida. Ställ upp en mur (1 – 2 spelare) som täcker en del av målet vid frisparkar nära mål.

Straffspark

Spelare turas om att slå straffsparkar.  Var först på bollen vid returer.
Målvakts boll. Målvakt startar spelet och övriga spelbara. Retreat line - Samla laget i lagdelar bakom retreatlinjen.
Ordlista
Försvarssida Benämns även som ”rätt sida” och innebär att vi är närmare vårt mål än våra motståndare när de anfaller. Våra backar ska vara närmare vårt mål än motståndarens anfallare, våra mittfältare närmare ska vara närmare vårt mål än deras mittfältare och vår anfallare närmare vårt mäl än deras backar.
Rättvänd Rättvänd innebär i anfallsspelet att man är vänd mot motståndarmålet med bollen framför sig. Rättvänd blir du genom att vända upp om du saknar markering, spelar tillbaka till rättvänd spelare, eller springer och är rättvänd redan innan du får bollen. I försvarsspelet innebär rättvänd att man står så att man har blicken på bollen och uppsikt över vad som händer i spelet och var motståndaren tar vägen.
Halvvänd Halvvänd, eller sidställd, innebär att man möter bollen snett emot i vinkel att ha bättre uppsikt och lättare kunna vända upp.
Spelbredd Spelbredd innebär att vi utnyttjar hela planens bredd. Framförallt backar och yttermittfältare ansvarar i första hand för att skapa spelbredd.
Speldjup Speldjup innebär att utnyttja hela planens längdriktning. Bollen spelas då inte bara i sidled utan även framåt och ibland bakåt. Mittfältarna och anfallaren ansvarar i första hand för speldjupet.
Djupledsspel Att springa framåt i planens längdriktning, ofta mellan och bakom motståndarnas backar.
Spelbar Spelbar är man när man rör sig och är fri för att ta emot en passning.
Spelavstånd Att göra sig spelbar är en första förutsättning för ett bra passningsspel men det är även viktigt att vara spelbar på ett bra spelavstånd. Olika spelare bör vara spelbara på olika avstånd så att bollhållaren kan välja mellan, lång eller kort passning.
Uppspel Uppspel är anfallsspel från utgångsytan till annan spelyta förbi motståndarlagets första press, t.ex. från egna backar till mittfält förbi motståndarnas forwards.
Uppflyttning Uppflyttning handlar om att följa med spelet för att minska avstånden till bollhållaren eller ta kontroll över ytor som kan vara bra antingen för eget anfall eller farliga att ge motståndaren under en kontring.
Väggspel Väggspel är ett effektivt sätt att ta sig förbi en motståndare vid 2 mot 1 situationer och innebär att bollhållaren använder en medspelare som vägg för att passera motståndaren.
Passningsskugga Spelare som står bakom en motståndare så att medspelarna inte kan passa hen befinner i passningsskugga.
Rörelse Rörelse innebär att alla springer, håller igång fötterna och är delaktiga i spelet. Går på djupet, håller spelbredd.
Delaktig Delaktig är man förstås när man har bollen, men även om man är i rörelse, söker fria ytor, gör sig spelbar och ropar att man vill ha bollen.
Fri yta Yta av planen som motståndarna inte täcker och som egna lagets spelare kan springa in i, med eller utan bollen. Ofta finns fria ytor på kanterna och bakom motståndarnas backar.
Press

Press innebär att laget ska försöka jaga och pressa den spelare i motståndarlaget som har bollen och ta den ifrån honom.

Spelvändning

Vänder på spelet gör man när man spelar bollen från ena sidan av planen till den andra. Att vända spelet är ofta bra att göra om det har varit spel på samma sida en längre stund. Då finns det vanligtvis fria ytor på motsatta sidan som kan användas för att anfalla längs med.

Palmning

Med palmning menas att målvakten styr bollen till en ofarlig yta om bollen inte kan greppas.

 
FACEBOOK
SPORTGROSSEN
COOP
TWITTER
SPONSORER