VILL DU BÖRJA SPELA FOTBOLL ELLER BLI MEDLEM I SOLBERGA BK? ANMÄL DIG HÄR!
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Solberga Bollklubb
Fotboll, glädje och gemenskap

6 - 9 år: Fotbollsglädje
(Fotograf: Tomas Fasth)

Målsättningar

 • Genom fortsatt lekbetonad och allsidig träning succesivt etablera viktiga grunder i fotbollsspel och bibehålla barnens intresse för att spela fotboll.
 • Skapa gemenskap och sammanhållning i lagen. Arbeta för att utveckla sammansvetsade lag med trygga och stabila spelare som bryr sig om och uppmuntrar varandra.
 • Lära barnen att respektera regler och vad ”korrekt” uppförande på fotbollsplanen innebär.
 • Arbeta för att bygga upp en väl fungerande föräldrasamverkan inom de nya lagen och rekrytera nya ledare till föreningen genom att t.ex. föräldrar till barn från ”Knattebollen” får utökat ansvar för ledning och träning av de nya lagen.
 • Att utveckla nya ledare i föreningen genom att uppmuntra dem att genomgå fortsatta utbildningar i SvFF:s utbildningsprogram för barn- och ungdomsledare i fotboll.
Ledstjärnor
 • Bedriva allsidig och lekfull träning som utvecklar såväl individ som lag.

 • Tänka och agera långsiktigt i syfte att främja ett långvarigt intresse för fotboll hos barnen.

 • Stimulans i stället för konkurrens. Verksamheten bedrivs i en positiv anda där vi bryr oss om och uppmuntrar varandra. Alla är lika mycket värda.
 • Skapa möjligheter för alla spelare att ”lyckas” utifrån sina egna förutsättningar.

 • Uppmuntra och arbeta för ett bra föräldraengagemang så att alla olika roller i laget blir tillsatta.
 • Uppmuntra och möjliggöra för barnen att delta i andra idrottsverksamhet utöver fotbollen.

Riktlinjer

 • Verksamhetens hålls av nya ledare (föräldrar) med minst SvFF Leda små lirare utsedda av SOLBERGA BOLLKLUBB.
 • Föreningens ambition är att de nya ledarna påbörjar SvFF Tränarutbildning C.
 • Föreningens spel- och lagutvecklingsansvarige stöttar föräldragruppen och de nya ledarna.
 • Träningsgrupper om 10 – 15 barn med två ledare.
 • Träning 1 – 2 gånger per vecka och en timme per tillfälle.
 • Om möjligt bedriva verksamheten i separata tjej- och killgrupper.
 • Inte mer än 20 – 25 matcher per säsong/spelare och inte mer än en match per vecka/spelare.
 • 7 – 8 spelare vid match är lagom. Få spelare innebär att var och en får mer speltid.
 • Inga fasta positioner. Alla skall prova att spela på olika positioner i laget. Uppmuntra alla till att pröva på/turas om att stå i mål osv.
 • Verka för att etablera bra rutiner kring match och träning inom föräldragruppen.
Fysiska, kognitiva och sociala förutsättningar

Barn i den här åldern har svårt att uppfatta vad som händer omkring dem. De deltar för att det är roligt och har inledningsvis inte så stor förståelse för lagaktiviteter. Därför är det vanligt att alla spelare springer efter bollen och att man tar bollen från varandra oavsett om man är med- eller motspelare. Barnens förutsättningar gör det svårt att få till ett fungerande passningsspel och verksamheten bör anpassas efter detta. Fokus ska ligga på att utveckla spelarnas individuella färdigheter framför att eftersträva ett kollektivt spel.

Fysisk utveckling
 • Ingen fysisk skillnad mellan flickor och pojkar.
 • Relativt liten längd och vikttillväxt.
 • Stort rörelsebehov och stora muskelgrupper är mer utvecklade än små.
 • Grovmotorisk rörelse och utveckling är i centrum, t.ex. springa, hoppa, fånga och sparka.
 • Finmotorisk rörelse är ännu inte utvecklad, t.ex. öga - hand och öga - fot koordination.
 • Effekten av specifik uthållighetsträning är mycket liten. Den vanliga fotbollsträningen ger tillräcklig träning.
 • Anaeroba systemet, t.ex. styrka och det så kallade mjölksyrasystemet är ännu inte utvecklat.
Psykosocial utveckling
 • Mycket fantasi.
 • Behov av att känna gemenskap i grupp men är ändå egocentrisk och vill gärna stå i centrum.
 • Mindre utvecklad uppmärksamhet och svårt för att lyssna på längre instruktioner.
 • Kan oftast bara fokusera på en sak och förmågan att förstå tid och rum samt analysera förlopp är begränsad.
 • Rutiner är trygghet och behovet av positiv återkoppling är viktigt för självutvecklingen.
 • Tränar gärna men har dåligt tålamod.
 • Bra kontakt med kamrater och tränaren har stor betydelse för träningsresultatet.
 • Svårt att lära av erfarenheter. Kan ”gå på” samma fint flera gånger.
 • Svårt bedöma avstånd och hastighet.
Träningsupplägg

I denna ålder är ett ”lekfullt” träningsupplägg allra viktigast tillsammans med smålagsspel. Hälften av träningen bör utgöras av spel i någon form. Träningen bör därutöver fokusera på koordination, rörelse och teknik. Övningarna bör vara enkla och varierande. Spelövningar bör genomföras på små ytor med få spelare per lag/grupp.

Det är svårt att hålla genomgångar i grupp. Långa och komplicerade muntliga genomgångar av övningar bör undvikas. Ju yngre barnen är desto kortare bör genomgångarna vara. Barnen lär sig genom att härma – inte lyssna. Det är ”Learning by doing” som gäller för barn i denna ålder. Börja försiktigt genom att öva på grundläggande teknik för passningar, mottagningar, driva/dribbla och skott. Fokusera på en sak i taget och undvik att ha för många moment med i övningarna. En mer avancerad övning bryts med fördel ned i olika delmoment som först tränas separat för att därefter sättas samman.

 

Moment att öva på

 • Driva o dribbla.
 • Skjuta – Få göra mål.
 • Stå i mål – Få göra räddningar.
 • Spela 2-mål.
 • Lekar (helst med boll) – Tjuv och Polis, Ormen, Drakskatt, Svanskull m.m.

Förslag på övningar - utespelare

 • Driva inom en begränsad yta (t.ex. Tjuv och Polis).
 • Driva/Dribbla runt koner - konskog.
 • Följa John 2 och 2 med boll.
 • Skott mot mål där alla turas om att vara målvakt.
 • Passningsteknik bredsida 2 och 2 (t.ex. mellan två koner).
 • Smålagsspel: 3 - 4 spelare/lag, med eller utan målvakt.
 • Lekstafetter.
 • Drakskatten - lagvis tävla om att hämta draken/drakarnas skatt (bollar) och driva/dribbla dessa förbi draken/drakarna hem till det egna boet.
 • Stå på ett ben och kasta bollen emellan (t.ex. bolla gris, alt. tävla om vilket par som tappar bollen minst under 5 minuter).

Förslag på övningar - Målvakter

 • Grundläggande målvaktsteknik (grepp- fall- och utkastteknik) för samtliga spelare under del av träningen, vissa av träningarna, exempelvis en station (1/3-del av tiden) i ett stationssystem, varannan eller var tredje vecka.
 • Alla spelare bör få prova på att stå i mål i matcher.

Tips och råd

 • Varje spelare skall ha en egen boll och sträva efter så mycket bollkontakt som möjligt under träningstiden.
 • Motverka onödig väntan och passivitet genom att t.ex. undvika köer, där många bara får stå och vänta länge i stället för att sparka boll.
 • Använd stationssystem om det är många spelare
 • Sträva efter att ha en stor andel smålagsspel (3 – 4 spelare per lag) under träningarna.
 • En lagom fördelning kan vara följande:
  • Samling: Uppmärksamma de som är där genom att säga deras namn osv. Minst lika viktigt är att också uppmärksamma dem som av någon anledning är borta, visa att man bryr sig om alla i laget och inte bara de som är med på träningen.
  • Uppvärmning: Någon rolig lek som främjar balans, koordination, snabbhet, samarbete m.m. och gärna med boll.
  • Teknik: Försök att tänka i teman, och att inte göra för mycket teknikträning – 1 teknikövning per pass - gärna under flera sammanhängande pass i följd = tema. Det är ofta en bra idé att bryta ner mer komplexa övningar i enklare delar inom ramen av ett tema där man under 2 – 3 pass i följd tränar på ett moment som man sedan bygger vidare på. Tänk dock på att teknikträning inte får ske på bekostnad av spelträning.
  • Spelövning: Minst hälften av träningspasset bör bestå av s.k. spelövning t.ex. 3 mot 3 mot konmål eller liknande. I spelträningen utvecklas barnens spelsinne på et naturligt sätt genom att de lär sig att fatta beslut i spelsituationer och genom sina erfarenheter av dessa lär sig konsekvenser av sina beslut. Genom att spela i mindre lag ökar andelen bollkontakter för varje spelare. Man kan spela 3-5 minuters matcher, med tre lag. Man kan ha föräldrar som motståndare. Man kan byta spelare mellan lagen osv. Den största begränsningen är ofta vi själva, vår fantasi och kreativitet – var inte rädd för att pröva nya idéer och att behålla och utveckla det som fungerar. 
 • Genomför teknikträning under lekfulla former – dvs. försök att öva teknikmomentet i en lek.
 • Uppmuntra spelarna att spela/träna hemma och på rasterna i skolan
 • Låt spelarna driva och dribbla och låt fördelarna med samarbete (passningsspel) mogna fram successivt och av sig själv.
 • Sträva gärna efter att alltid försöka avsluta en träning med något som är positivt för alla – något som gör att alla barn går därifrån med en känsla av att ”jag har lyckats idag”. Om man t.ex. spelar smålagsspel eller match under sista halvan av träningen så kan man avsluta den 5 minuter tidigare och låta alla barnen skjuta straffar på någon ledare som är ”lagom” duktig målvakt.

 

Så här spelar vi match

De första matcherna mot andra än de egna kompisarna i laget spelas under andra säsongen det år spelarna fyller sju år. Det kan då handla om att delta i någon cup i närområdet som särskilt vänder sig till barn i den här åldern. Barnen kan även delta i föreningen egen cup – Solberga Cup – som spelas i oktober och som för sjuåringarna är en introduktion för nästa års seriespel (S:t Erikscupen/Sanktan).

Som ledare är det viktigt att ha med sig att barn i den här åldern (7 – 9 år) har begränsad förmåga att samarbeta som ett lag. Spelarna har fortfarande fokus på sig själva och bollen även om de börjar lära sig att uppfatta vad som händer i den närmaste omgivningen. Vartefter barnen mognar och skaffar sig erfarenhet från träningar och matcher utvecklas förmågan att samarbeta. I anfallsspelet resulterar det bland annat i att spelarna ibland passar bollen till spelare i närheten. I försvarsspelet finns det spelare som markerar motståndare eller täcker ytor framför målet.

 

Riktlinjer

 • Vi spelar som vi tränar
 • Ge utrymme för barnens fantasi
 • Låt spelarna ta beslut och lösa matchsituationerna
 • Fokus på prestation och att göra sitt bästa
 • Alla spelar lika mycket och få avbytare ger alla spelare mycket speltid
 • Ge alla lika uppmärksamhet
 • Enkla rutiner och korta genomgångar med få och tydliga anvisningar
 • Positiv feedback och uppmuntran - använd gärna frågeteknik.

 

 
Anfallsspel Försvarsspel 
När vi vinner bollen ställer vi om till anfallsspel. När motståndarna vinner bollen ställer vi om till försvarsspel.
 • Alla spelare deltar i anfallsspelet.
 • Alla spelare deltar i försvarsspelet.
 • Bollhållaren driver bollen mot målet på fri yta med målsättning att göra mål genom att skjuta.
 • Förhindra att motståndarna gör mål genom att ta bollen.
 • Bollhållaren tar sig förbi motståndare genom att t.ex. finta och dribbla eller vända för att komma till fri yta.
 • Om vi behåller bollen efter att vi har tagit den ställer vi om till anfall för att göra mål själva.
Laget
 • Spelare som inte har boll gör sig spelbara.
 
Spelaren
 • Driva.
 • Passa.
 • Vända.
 • Ta emot boll.
 • Skjuta.
 • Utmana, finta och dribbla.
 • Bryta.
 • Pressa.
 • Markera.
Fasta situationer
Fast situation Offensiv Defensiv
Avspark. Anfallare (forward) startar spelet. Avstånd 5 meter från bollen.
Inspark från sidlinjen. Närmaste spelare startar spelet. Avstånd 5 meter från bollen.
Frispark. Närmaste spelare startar spelet. Avstånd 5 meter från bollen.
Målvakts boll. Målvakt startar spelet och övriga spelbara. Retreat line - Laget på sin egen planhalva.
 
FACEBOOK
SPORTGROSSEN
COOP
TWITTER
SPONSORER