VILL DU BÖRJA SPELA FOTBOLL ELLER BLI MEDLEM I SOLBERGA BK? ANMÄL DIG HÄR!
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Solberga Bollklubb
Fotboll, glädje och gemenskap

Barnkonventionen
FN:s konvention om barnets rättig­heter, eller barnkonventionen, antogs av FN:s general­församling den 20 november 1989 och trädde i kraft den 2 september 1990. Barnkonventionen som inne­håller bestämmel­ser om mänsk­liga rättig­heter för barn slår fast att barn är indi­vider med egna rättig­heter är ett rätts­ligt bindande inter­nationellt avtal. 196 länder har skrivit under och för­bundit sig att följa reglerna. Sveriges riksdag röstade den 13 juni 2018 JA till att ge barnkonventionen status som svensk lag från 1 januari 2020 och inkorporera konventionens artiklar i svensk lag.

Barnkonventionen omfattar 54 artiklar, varav följande elva artiklar är grundläggande för den form av verksamhet som SOLBERGA BOLLKLUBB och andra idrottsföreningar med barn- och ungdomsidrott bedriver:

Artikel 1: Ett barn är varje människa under 18 år.

Artikel 2: Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.

Artikel 3: Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn.

Artikel 6: Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

Artikel 12: Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.

Artikel 15: Barn har rätt att starta och delta i föreningar och organisationer.

Artikel 19: Barn ska skyddas mot alla typer av våld, psykiskt eller fysiskt

Artikel 31: Varje barn har rätt till lek, vila och fritid.

Artikel 33: Varje barn har rätt att skyddas mot droger.

Artikel 34: Varje barn har rätt att skyddas mot sexuella övergrepp.

Artikel 36: Varje barn ska skyddas mot alla former av utnyttjande.

Läs Barnkonventionen i sin helhet på www.unicef.se
 
FACEBOOK
SPORTGROSSEN
COOP
TWITTER
SPONSORER