VILL DU BÖRJA SPELA FOTBOLL ELLER BLI MEDLEM I SOLBERGA BK? ANMÄL DIG HÄR!
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Solberga Bollklubb
Fotboll, glädje och gemenskap

RF - Idrotten vill
RFs idédokument Idrotten vill är den svenska idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund, antagen vid Riksidrottsförbundets stämma 2009.

SOLBERGA BOLLKLUBB är en del av det föreningsliv som är en oumbärlig tillgång i vårt demokratiska samhälle. Idrottsrörelsen är Sveriges största och mest livskraftiga folkrörelse och de flesta människor har i någon form ett förhållande till idrotten – som aktiva, ledare, föräldrar till idrottande barn eller åskådare. Med sina mer än 3 000 000 medlemmar och över 600 000 ideellt verksamma ledare som arbetar frivilligt kring gemensamma intressen och mål bidrar den svenska idrottsrörelsen till en positiv utveckling av samhället, inte minst genom sin attraktionskraft för barn och ungdomar. 

Verksamheten i SOLBERGA BOLLKLUBB sker i linje med den värdegrund och de riktlinjer som uttrycks i Idrotten vill där det fastslås att idrottsrörelsen ska vara öppen för alla, oavsett fysiska, psykiska, ekonomiska och andra förutsättningar, och erbjuda verksamheter som präglas av respekt för alla människors lika värde. 

Följande är en kort sammanfattning av viktiga delar av innehållet i Idrotten vill som finns tillgänglig i sin helhet under Policys och rutiner

Idrotten vill delar in idrott efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avses i allmänhet idrott till och med tolv års ålder. Med ungdomsidrott avses idrott för tonåringar 13-20 år. Med vuxenidrott avses idrott för dem som är över 20 år. 

I barnidrotten är leken central och vägledande. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens villkor. Allsidig idrottsutveckling är normgivande och i barnen ska ges möjlighet att pröva på olika idrotter. 

Ungdoms- och vuxenidrotten delas in i breddidrott och elitinriktad idrott. I breddidrotten tjänar prestation och tävlingsresultat som sporre men normgivande är hälsa, trivsel och välbefinnande. I den elitinriktade idrotten är däremot prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande.

Idrottens värdegrund

Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera. 

Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund och innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet.  

Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna delta utifrån sina förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, ska ges möjlighet att vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet. 

Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att hålla sig inom ramarna för överenskommelser och en god etik och moral. Att verka mot fusk, doping och en osund ekonomi, mot mobbning, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan. 

 
FACEBOOK
SPORTGROSSEN
COOP
TWITTER
SPONSORER