VILL DU BÖRJA SPELA FOTBOLL ELLER BLI MEDLEM I SOLBERGA BK? ANMÄL DIG HÄR!
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Solberga Bollklubb
Fotboll, glädje och gemenskap

Bakgrund och historia

Även om SOLBERGA BOLLKLUBB historiskt sett alltid har varit intimt sammanhörande med stadsdelen Solberga är föreningens histora betydligt blygsammare än området varifrån namnet har tagits. Solberga var i forna tider namnet på Brännkyrka sockens prästgård. Man tror att prästgården fick sin mark genom avstyckning från en eller flera äldre byar. Gården omnämns i jordeböcker från 1500-talet och namnet Solberga dyker upp i en urkund från 1636. Den nuvarande stadsdelen Solberga är i huvudsak belägen på mark som en gång tillhörde Västberga Gård, omnämnt i ett pergamentsbrev från 1384. Någon gång på 1600-talet donerades Solberga med ”hela räntan till capellansbord uti Brännkyrka socken för alltid”.

 
 
Nuvarande Solberga planerades i slutet på 1940-talet. Själva bostadsbyggandet tog fart efter 1945 och Solberga blir till under 1947 – 1952. Då var det 5000 människor som bosatte sig här och i slutet på 50-talet bodde 7000 människor i Solberga. 1970 köpte staden in sista biten av skogen som sedan blev Östra Solberga med sina orangegula hus.Första idrottsföreningen som bildades var IK Kristallen (1952), därefter kom Idrottsklubben Tigrarna (IKT), Bordtennisklubben Fjärilen, Boxningsklubben Pugilist.
 
SOLBERGA BOLLKLUBB har sitt ursprung i Solbergaskolans Idrottsförening (Solberga IF) som hade både fotboll och ishockey på programmet. Sommaren 1966 kom emellertid Solberga IF att läggas ned efter att den lärare, verksam i Dalskolan, som höll i verksamheten fälldes för sexuella övergrepp mot barn. 
 
Våren 1967 tar tre stycken 12-13 åriga pojkar, Donald Boström, Kjell-Åke Bertling och Björn Larsson, initiativ till att bilda en ny förening. Med Christer Bertlings hjälp startas Solberga Bollklubb upp, som anmäler ett lag till S:t Erikscupen i fotboll. 
 
Klubbens första match spelades den 3 maj 1967 mot BK Pugi, (fd Boxningsklubben Pugilist) Laget bestod till hälften av pojkar från initiativtagarnas skolklass, klass 6D i Dalskolan. Seniorlaget (A-laget) första match spelas den 31 mars 1968. Under året tillkommer ytterligare  barn som vill vara med i den nya föreningen. En klubblokal anskaffas på Folkparksvägen 119, och den 15 november 1967 sker det fomella bildandet av SOLBERGA BOLLKUBB. 
 
Christer Bertling hjälpte de tre intiativtagarna att bygga upp en ekonomi som räckte till att köpa de första dräkterna, bollar och nät till målen. Barn, ungdomar och vuxna från närområdet fortsatte att strömma till och inom kort fanns ett antal pojk, herr och damlag med ledare och ett antal hundra medlemmar. Förutom att spela själva, agerade även Christer, Donald, Kjell-Åke och Björn, såväl ledare, domare som tränare för de yngre lagen. Det ena gav det andra och de gemensamma ansträngningarna bar frukt - Solberga Bollklubb hade kommit för att stanna.
 

Namnet Solberga Bollklubb föll sig naturligt. Eftersom orange och blått hade varit föregångaren, Solberga IF:s färger, blev orange det sjävklara valet för den nya föreningen, där det fick representera solens färg vid gryning och skymning. Svart är den klassiska symbolen för jord, mark, område, och fick symbolisera Solberga, det område föreningen kom i från och hörde hemma i. Sol och jord blev tillsammans Solberga. Om föreningens klubbmärke berättar Ulf Thunberg som utformade klubbmärket följande:

 

Solbergaskolan hade vid denna tid ett märke med en orange sol på blå botten. Att spinna vidare på detta och utgå från någon form av stiliserad sol kändes då inte rätt. Likväl tyckte jag att en orange ring kunde ses som en solskiva. Och med orange text på ett inneslutet svart fält var ”ramarna” givna. Utformningen av det dominerande ”S”-et är idémässigt, men inte identiskt, hämtat från min knattevärlds Örebro SK:s, medan förlagorna till ”B-et” och ”K-et” fanns att hämta från textmallar som jag ibland använde på det arkitektkontor där jag sommarjobbade. Svårare än så var det inte.
 

SOLBERGA BOLLKLUBBs första klubblokal var belägen på Folkparksvägen 119 i Solberga. Därutöver hade föreningen även förråds- och kanslilokaler på Kristallvägen och Sulvägen. Under en period på 1980-talet hade föreningen sitt kansli på dåvarande Solberga ungdomsgård (som numera är förskola) invid Kristallparken. I början av 1990-talet bedrev föreningen under en period även en caféverksamhet i dåvarande ungdomsgården. En verksamhet som föreningen tyvärr tvingades att upphöra med när Stockholms stad av besparingsskäl tog bort stödet för den sortens verksamhet. 

 

1996 friköpte föreningen en barack på Solbergaskolans skolgård att använda som klubbhus. Baracken som totalt omfattade 380 m2 fördelat på fyra stora rum, inklusive toaletter och förråd, undergick kontinuerlig renovering och anpassning fram till natten till onsdag 23 januari 2002 då hela klubbhuset brann ner till grunden. För de försäkringsmedel som utgick som ersättning för den nedbrunna baracken köpte föreningen in två  stycken f.d. daghemsmoduler som sedan kom att utgöra föreningens klubbhus på Solberga Bollplan ända fram till hösten 2015 då exploateringen av Solberga Bollplan påbörjades.

 
Historien bakom nya Solberga Bollplan och föreningens nya klubbhus är såväl lång som invecklad - men framförallt en historia om att inte ge upp. 
 
Den gamla grusplanen som numera har gett plats för kvarteret Orangeriet var under mycket lång tid föreningens hemmaplan. Uppbyggd av rivningsmassor på kuperad berggrund lämnade den gamla grusplanen mycket att önska när det gällde dränering. Att en intensiv regnskur omvandlade bollplanen till en tillfällig insjö kan alla Solbergamedlemmar som har varit med ett tag vittna om. Ledare och spelare som med hacka, spett och spade kämpade för att leda bort vattenpölarna inför en match var ingen ovanlig syn. Omvänt kunde bollplanen på sommaren när det inte hade regnat under en längre tid i stället vara inhöljd i ett stor moln av damm. Ända fram till 2011 gick det även en kraftledning tätt över planen vilken medförde att bollen under match kunde träffa de lågt hängande ledningarna och studsade bort på de mest oberäkneliga sätt. 
 
Att den gamla bollplanen hade sina brister kan alla som har spelat där vittna om - men den hade också sin charm och framförallt så var det vår plan. En grusplan som idrottsförvaltningen ansåg vara Stockholms finaste och mest välskötta grusplan vilket inte var någon slump eftersom det var SOLBERGA BOLLKLUBB som förvaltade bollplanen sedan 1992. All skötsel skedde på ideell basis av föreningens ledare mot att föreningen erhöll ett blygsamt driftsbidrag av idrottsförvaltningen. Föreningen hade även tagit initiativ till att byta ut planbelysningen samt renovera förråds- och omklädnadsutrymmen varvid bl.a. duscharna i omklädningsrummen rustades upp. 
 
Samtidigt med att klubbhuset på Solbergaskolan skolgård brann ned 2002 fick föreningen kännedom om att Stockholms stad hade planer på att förtäta stadsdelen Solberga genom att bygga fler bostäder. Ett av de projekt som fanns med i denna plan för förtätning av Solberga 2008 - 2015 var bl.a. exploatering av Solberga Bollplan för att ge plats åt nya bostäder. 
 
Föreningen framförde i sina kontakter med dåvarande projektledaren i februari 2003 att föreningen var positiva till stadens planerade förtätning under förutsättning att en ersättningplan också erhölls. Platsen för den nya planen bestämdes till ängen vid Pjäxvägen och Pliggvägen ca 200 m öster om grusplanen, vilken pga. markförutsättningar och närheten till industriområdet inte lämpade sig för annan exploatering såsom byggande av bostäder. På den utsatta platsen skulle en fullstor 11-manna konstgräsplan med omklädningsrum, klubbhus m.m. byggas. I samband med exploateringen av grusplanen var föreningen utlovad full kompensation av Stockholms stad för klubbhus och servering samt andra gjorda investeringar på Solberga bollplan. 
 
Dock skulle det komma att dröja längen innan någon ny bollplan blev till. Vad som från början var sagt skulle stå färdigt 2012 flyttades i omgångar fram till 2013, 2014, 2015... och 2016, och den utlovade "fulla kompensationen för klubbhus och servering samt andra gjorda investeringar" hade Stockholms stad fullständigt glömt bort 2012. Nu inleddes en lång kamp från föreningen att få Stockholms stad att hålla vad man en gång lovat oss. Först efter att föreningen visat upp stadens eget protokoll i vilket det framgick att staden beslutat att föreningen skulle få full kompensation för klubbhuset gav staden med sig. 
 
Utmaningarna var dock inte över eftersom staden endast erbjöd 1 miljon kronor i kompensation samtidigt som det nya klubbhuset som staden projekterat beräknades kosta fyra gånger så mycket. I det läget blev föreningen tvungen att skaffa fram de pengar som saknades (3 miljoner kronor) från annat håll. Efter att föreningen säkrat finanserna via anläggningsbidrag från RF och stöd från Arvsfonden trodde vi att det nya klubbhuset äntligen var säkrat. Nu visade det sig dock att staden inte var intresserade av att hjälpa oss att bygga klubbhuset trots att de själva projekterat för ett sådant på Solberga Bollplan. Staden kunde inte tänka sig att hjälpa till att bygga med mindre än att staden också blev ägare av klubbhuset. Om vi inte accepterade det så fick vi bygga klubbhuset i egen regi var budskapet. Mycket kan vi göra på ideell basis men att bygga klubbhus låg definitivt utanför vad vi ansåg oss vara kapabla till. I denna desperata situation vänder vi oss till byggherren på gamla Solberga Bollplan, Wallenstam, förklarar vår situation och undrar om inte de kan hjälpa oss. Till vår stora lycka har Wallenstam förståelse för vår situation och känner sympati  för allt vi har behövt göra för att förverkliga vårt klubbhus. Wallenstam beslutar sig därför att hjälpa oss med projekteringen av klubbhuset och det blir en av deras entrepenörer, Tornstaden som sedan uppför klubbhuset åt oss.
 
April 2016 spelas de första matcherna på nya Solberga Bollplan och den 19 juni har staden officiell invigning av Solberga Bollplan med pompa och ståt. Föreningen har tillsammans med staden hittat på massor av festligheter för den gästande publiken. Idrottsborgarrådet Emilia Bjurgren håller tal och klipper band. Klubbhuset är förvisso klart redan i maj 2016 men p.g.a. att det saknas vatten till klubbhuset kan inte klubbhuset slutbesiktas förrän i juli. Under hösten visar det sig också att bollplanen saknar ström till belysningen vilket tvingar våra lag till allt kortare träningar i takt med att dagarna blir kortare och kortare. Efter att föreningen uppmärksammat staden om problemen att spela fotboll utan belysning beslutar staden att dra fram en tillfällig strömförsörjning som blir färdig i slutet av oktober 2016. Därefter har det mesta, bortsett från att staden hösten 2018 tvingades byta granulat i konstgräset, flutit på utan större problem. Att granulatet behövde bytas ut berodde på att staden vid projekteringen, av miljöskäl, valde att använda korkgranulat i stället för plastgranulat. Tyvärr visade det sig inte kork att fungera i längden och efter upprepade klagomål från användare av Solberga BP och andra planer i Stockholm med korkgranulat beslutade staden sig för att byta ut detta.
 

Under alla år som föreningen varit verksam så är det inte bara ”bollspel” som stått uppsatt på dagordningen. I begynnelsen spelades även handboll och ishockey. Från mitten av 1970-talet fram till slutet av 90-talet bedrev SOLBERGA BOLLKLUBB motionsbingo på parkvägarna i Solberga. Under slutet av 80-talet och fram till början av 90-talet bedrevs även innebandy på både senior- och juniornivå i SOLBERGA BOLLKLUBB. Föreningen hade också en dartsektion -SBK-dart – som efter branden 2002 bröt sig ur och bildade en egen förening.

 

För många Solbergabor var SOLBERGA BOLLKLUBB under många år intimt förknippat med det årliga Valborgsmässofirandet i Solberga. Ett av Solbergaborna uppskattat firande som under alla år - bortsett från att man flyttade från Apelsinlunden till Kristallparken -  inte genomgick några större förändringar utan fortsatte att vara ett traditionellt Valborgsfirande med brasa, musik och uppträdanden, lotterier, kaffe, försäljning och chokladhjul m.m. Fram till att Kristallparken rustades upp 2015 vartefter föreningen inte tilläts fortsätta var Valborg en av föreningens största och allra viktigaste ekonomiska arrangemang.

 

Samtidigt med att Kristallparken började att rustas upp hade föreningen börjat arrangera festligheter på nationaldagen 6 juni. Efter att valborgsfirandet i Kristallparken inte längre är möjligt har nationaldagsfirande på Solberga Bollplan tagit över en del av Valborgsfirandets roll att samla alla Solbergabor till gemensamma festligheter på ett nära avstånd för alla. I samband med nationaldagen har föreningen anlitat olika artister som har stått för underhållning av publiken. Besökarna har kunnat prova på Speed-shooting för att se hur hårt man kan skjuta. De som vill har kunnat bilda ett lag tillsammans med sina kompisar och mött spelare från vårt representationslag i en match.

 

Ett annat centralt, viktigt och uppskattat engagemang i föreningen har varit Solbergadagarna som sedan 2007 har övergått i nuvarande Solberga Cup. Solberga-dagarna startades av Solbergaskolan 1975 då med ett flertal inslag och stor medverkan från de lokala föreningslivet där även SOLBERGA BOLLKLUBB var inblandad. Ett flertal aktiviteter förekom i Solbergaskolan, Parkleken Kristallen, Solberga Bollplan och på fritidsgården såsom  kör – och ungdomsmusik, uppträdande, utställningar, naturpromenader, ungdomsfotboll m.m. Sedan dess har SOLBERGA BOLLKLUBB anordnat Solbergadagarna som sedan 2007 benämns Solberga Cup, numera en ungdomsturnering där samtliga våra ungdomslag deltar under några hösthelger i oktober.    

 

Man kan inte prata om föreningens historia utan att samtidigt också inte uppmärksamma några av de personer vars insatser har betytt mycket för SOLBERGA BOLLKLUBB.  Bland dem finns många profiler som lagt ner många idella timmar för SOLBERGA BOLLKLUBB och dess idrottande barn - och ungdomar. Personer såsom Ingemar Larsson, Bent-H Nielsen, Anngelica Hammarberg, Lars Hammarberg, Tommy Eriksson, Hans Lind, Rune Blomé, Harry Lindström, Gunnar Wemmenlöf, Thure Larsson, Roland Ek, Anders Ramkloo, Ulf Tunberg, Åke Johansson , Peter Eklund, Karl-Gunnar Flygt, Björn Carlsson, Anders Norman, Magnus Lundgren och Christer Bertling har alla varit engagerade i mer än 10 års tid i föreningen. Det finns givetvis även många ledare som passerat under alla dessa år som också förtjänar att uppmärksammas för sina insatser - vilket härmed vidimeras – Ty utan ledare ingen idrottsförening.

 

Följande personer har verkat som orförande i SOLBERGA BOLLKLUBB sedan 1967.

 

 1967 – 1969,  Christer Bertling  1970 – 1971,  Lennart Lärnestad
 1972 – 1973,  Thure Lennart Falk  1974 – 1975,  Lennart Lärnestad
 1975 – 1978,  Tommy Eriksson  1978 – 1979,  Rune Blommé
 1980 – 1981,  Bent-H Nielsen  1982 – 1983,  Eva Breslin- Nordström
 1984 – 1985,  Bent-H Nielsen  1986 – 1988,  Gunnar Wemmenlöv
 1989 – 1990,  Lars Jensén  1990 – 1993,  Björn Askinger
 1994 – 1995,  Christer Bertling  1996 – 1997,  Leif Falkenstedt
 1997 – 1998,  Anders Ramkloo  1998 – 2008,  Christer Bertling
 2008 – 2010,  Monica Masurat  2010 – 2012,  Christer Bertling
 2012 – 2013,  Anders Bertling  2013 – 2014,  Björn Carlsson
 2014 – 2022,  Magnus Lundgren  2022 – XXXX, Donald Boström
 
FACEBOOK
SPORTGROSSEN
COOP
TWITTER
SPONSORER