VILL DU BÖRJA SPELA FOTBOLL ELLER BLI MEDLEM I SOLBERGA BK? ANMÄL DIG HÄR!
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Solberga Bollklubb
Fotboll, glädje och gemenskap

Varför begär föreningen om utdrag ur belastningsregistret?

 

SOLBERGA BOLLKLUBB vill på alla sätt främja en trygg idrottsmiljö i föreningen. I FNs konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen), artikel 34 fastslås att varje barn har rätt att skyddas mot sexuella övergrepp.

 

Från 1 januari 2020 ska alla idrottsföreningar inom Riksidrottsförbundet (RF) kontrollera begränsat registerutdrag, enligt Lag (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn. Direktivet omfattar alla ledare från 15 år som arbetar med eller på annat sätt har direkt och regelbunden kontakt med barn. Med barn räknas alla personer under 18 år.

 

Belastningsregistret är det begrepp som polismyndigheten använder. Vanliga vardagsbenämningar är straffregister, polisregister, eller brottsregister. Det begränsade utdrag ur belastningsregistret som vi kontrollerar är begränsat till brott som innebär mycket allvarliga kränkningar av andra människor som:

 • Mord
 • Dråp
 • Grov misshandel
 • Människorov
 • Alla sexualbrott
 • Barnpornografibrott
 • Grovt rån

När det gäller misshandel krävs det att den är grov. Normalgraden av misshandel och ringa misshandel räknas inte in.

Begäran om utdrag ur belastningsregistret

Begäran om registerutdrag kan bara göras av den person som registerutdraget avser. Det är inte möjligt begära utdrag via fullmakt.  Att begära ett utdrag ur belastningsregistret från polisen kostar inget och begäran görs enklast via Polisens e-tjänst. För detta måste du ha en e-postadress som du är villig att uppge. Välj alternativet "Arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg" efter inloggning.

 

E-tjänsten är avsedd för alla som INTE:

 

 • har skyddad identitet
 • är medborgare i ett annat EU-land än Sverige eller i Storbritannien
 • vill begära utdrag från ett annat EU-land
 • vill ha ett utdrag för kontroll av egna uppgifter skickat till din särskilda postadress eller Poste Restante

Om man inte vill/inte kan använda e-tjänsten kan begäran göras på digital blankett. Obs! Den färdiga blanketten måste skrivas ut och undertecknas för hand. Digitala undreskrifter godkänns inte. Skanna eller fota den underskrivna blanketten och skicka blanketten med e-post (registerutdrag@polisen.se) eller brev till polisen: 

 

Polismyndigheten
Box 757
981 27 Kiruna


Registerutdrag skickas med brev till angiven adress i ansökan. Polisen får inte skicka utdrag direkt till en arbetsgivare.

Redovisning av registerutdrag

 

Alla nya och befintliga ledare i SOLBERGA BOLLKLUBB som regelbundet i sitt uppdrag i föreningen arbetar direkt med personer under 18 år ska redovisa utdrag ur polisens belastningsregister. Kravet på registerutdrag omfattar även straffmyndiga (15 år) ungdomstränare samt förälder/funktionär eller annan vuxen som medverkar under aktivitet som innehåller övernattning. Ansvariga (och godkända) ledare ansvarar för att spelarna inte är ensamma i omklädningsrum eller liknande situation (t.ex. vid cuper) med vuxen som inte har uppvisat registerutdrag.

 

Nya ledare ska uppvisa registerutdrag i samband med att de börjar sitt ledaruppdrag. Befintliga ledare ska uppvisa nytt registerutdrag vartannat år. Registerutdraget måste vara giltigt – dvs. inte vara äldre än 12 månader. Utdraget kan antingen lämnas direkt till någon av styrelsen utsedda ansvariga personer, eller lämnas i brevlådan utanför kontoret i klubbhuset.

 

Registerutdraget kan granskas enskilt eller gemensamt av de personer som av styrelsen utsetts att ansvara för granskningen. Registerutdraget ska alltid efter granskning återlämnas till personen som uppvisat det. Föreningen får enligt lag inte dokumentera granskningen på annat sätt än genom notering att utdrag har uppvisats inklusive datum för granskning. Notering om uppvisat registerutdrag inklusive datum görs därefter i föreningens medlemssystem SportAdmin.

 

Om registerutdraget skulle visa att ledare har någon form av anmärkningar i belastningsregistret ska personen informeras om detta och hen får ej arbeta själv med barn utan närvaro av annan godkänd ledare. Styrelsen ska informeras om situationen och därefter besluta om personens fortsatta lämplighet att inneha ledaruppdrag i SOLBERGA BOLLKLUBB.

 
FACEBOOK
ENENDA
TWITTER
SPONSORER