SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Solberga Bollklubb
Fotboll, glädje och gemenskap

Solberga BK kallar till årsmöte

Dag: söndag onsdag 21 mars 2021

Tid: 16.00

Plats: Digitalt

15 § Tidpunkt, kallelse

-  Årsmötet, som är Solberga Bollklubbs högsta beslutande organ, hålls före utgången av april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer

- Kallelse till årsmötet skall av styrelsen ske senast tre veckor (28 februari) före mötet tillställas medlemmarna, eller kungöras i ortspressen

- Vidare skall kallelse jämte förslag till föredragningslista anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats

-  Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen

-  Verksamhets‑ och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet (14 mars)

-  I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga


17 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet.

- Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 14 år har rösträtt på möte

- Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud

- Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet


16 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

- Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet

- Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor (21 februari 2021) före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget


Årsmöteshandlingar kommer att kunna läsa den 14 mars
Klicka här för att se Föredragningslista

Klicka här för att få tips hur man skriver en motion

 
FACEBOOK
SPORTGROSSEN
COOP
TWITTER
SPONSORER